top of page

Ponuka

Ponuka

Pieskovanie

Technológia tryskania je v dnešnej dobe jednou z najrozšírenejších mechanických úprav povrchu. Pod pojmom „pieskovanie“ rozumieme čistenie povrchu predmetov účinkom dopadajúcich zrniek tryskacieho prostriedku, ktorý pôsobí ako brúsny materiál. Dopadom zŕn na predmet sa mení ich kinetická energia na prácu formou opracovania povrchu. Výsledný efekt sa využíva pri predúprave, kedy hlavným cieľom tryskania je dokonale očistiť a optimálne zdrsniť povrch pre následné aplikácie povrchových úprav.

Názov „pieskovanie“ sa u nás vžil vďaka predtým najčastejšie používanému tryskaciemu prostriedku. Správnejší názov by mal byť vzhľadom k rôznorodosti tryskacích prostriedkov a dosahovanej kvalite povrchu technológia - „tryskanie“.

Tryskanie je taký spôsob opracovania, ktorým sa dosiahne požadovaná kvalita povrchu súčiastky, bez toho aby sa menil jej tvar.

Presná cena závisí hlavne od typu použitého abrazíva a časovej náročnosti otryskávania konkrétneho dielu. 
V ponuke sú nasledujúce abrazíva: oceľová drť jemnej zrnitosti, balotonina, kremičitý piesok, sklenené mikroguličky a sóda

Normohodina otryskávania oceľovou drťou: 20eur / hod 
Diely musia byť pred otryskávaním odmastnené a zbavené hrubých nečistôt.
Čistenie a odmastnenie: 5eur/ kus (v závislosti od veľkosti dielu a miery znečistenia )

Galéria otryskaných dielov:

Ponuka

66447983_328071021437723_307555983079505
pieskovanie
66381861_908627859472130_874854429826744

 Adresa prevádzky:
Matej Matušech-JAWAREN
Svinná 521, 913 24 Svinná
okr. Trenčín, 0907 195 747

bottom of page